VAR: Espresso House, Västra Boulevarden 2, Kristianstad

NÄR: Onsdag 11 mars, kl 15.00-17.30

OBS: Anmälan krävs