VAR: Espresso House, Järnvägsgatan 3

NÄR: Torsdag 23 januari, kl 13.00-16.00

OBS: Anmälan krävs