Anlita oss:

Chefsrekrytering:

Det är mycket som ska matcha innan rätt person hamnar på rätt plats!

Vårt rekryteringsteam har lång erfarenhet av branschen och vi skräddarsyr lösningar för Din verksamhet. Vi utgår från en kompetensbaserad rekryteringsprocess och rekryterar chefer på alla nivåer.

Ditt varumärke är viktigt för oss, därför engagerar vi oss i hela processen. Te Crea Cares rekryteringsprocess är noggrann och säker, allt för att de kandidater som presenteras ska ha de bästa tänkbara förutsättningarna att lyckas i sin nya befattning hos Er.

Vi har en hög leverensskicklighet och tummar aldrig på kvalitén. I vår kvalitetsgaranti ingår en tät kontakt och uppföljning under hela rekryteringsprocessen. Efter avslutat uppdrag görs en utvärdering tillsammans med Er som kund, för att säkerställa att vi har uppfyllt Era förväntningar.

Interimchef

Ibland uppstår det vakanser av olika skäl. Allt från rekryteringsvakans, organisationsförändring, sjukskrivning eller arbetsanhopning. Oavhängigt behov har vi lösningen då vi ingår i en bas av upphandlingar inom den regionala och kommunala sektorn. När Ni anlitar oss tar vi ansvar för att Ni får rätt person för det aktuella uppdraget!

Vi erbjuder dig som kund möjlighet att hyra in en chef för både längre och kortare perioder. Vår rekryteringsprocess är noggrann och gedigen, allt för att de konsulter som presenteras ska ha bästa tänkbara möjligheter för att lyckas i sitt uppdrag. Chefskonsulten erhåller internt stöd från oss på Te Crea Care i form av handledning och coachning under hela uppdragsperioden. Vi har en hög leverensskicklighet och tummar aldrig på kvalitén. Givetvis har vi en tät kontakt och uppföljning med Er som kund under hela processen, samt utvärdering efter avslutat uppdrag.

Frågor & svar

Tillgängliga uppdrag publiceras på vår hemsida samt annonseras på arbetsförmedlingen.

1. Behovsanalys/Kompetensbaserad kravprofil

Tillsammans med er som kund identifiera behov och kravprofil med fokus på att definiera vilken kompetens som efterfrågas till tjänsten. I detta steg läggs grunden för hela rekryteringsprocessen i allt från struktur till tidplan.

2. Annonsering och/eller aktiv search

Annonsering efter kundens önskemål. Aktiv search innebär att rekryteringskonsulten letar aktivt via befintlig kandidatregister, nätverk och andra inarbetade kanaler.

3. Telefonintervjuer och/eller ”Skypeintervju#

En första gallring med ett större antal kandidater. Förslagsvis 6-10 kandidater. (Här är det viktigt att utgå ifrån en kompetensbaserade intervjuguide utifrån vad som framkommer under modul 1).

4. Urvalshantering/kandidathantering

Rekryteringskonsulten presentera x antal kandidater som överensstämmer med kravprofilen. Antalet kandidater är överenskommet med kund sedan tidigare.

5. Slutintervjuer mellan kandidat och kund

Sker hos kund om inget annat avtalas. Här blir vårt uppdrag att administrera bokningar och körschema för vilka kandidater som ska kallas. Representant från oss kan erbjudas.

6. Personlighetstester

Tester kan erbjudas. Om och vilka tester som ska användas överenskoms med kund i modul 1

7. Referenstagning

Sedvanlig referenstagning med fokus på kompetensprofilen.

8. Återkoppling till de kandidater som ej fått tjänsten

Muntlig återkoppling till alla som deltagit i intervjuprocessen. Till övriga sökande en återkoppling via mail.

9. Avstämning efter 3 månader och uppföljning efter 6 månader

Avstämning efter 3 månader med kund kring hur allt har fungerar med anställd kandidat samt även en avstämning kring själva rekryteringsprocessen. Uppföljning efter 6 månader med kund kring hur det går för aktuell kandidat samt en uppföljning kring kundens upplevelse av rekryteringsprocessen som helhet.

10. Garanti

Skulle något inträffa som gör att anställd kandidat lämnar uppdraget inom 9 månader från och med anställningsdatum erbjuds en garanti det vill säga Te Crea Care gör om rekryteringen enligt fastställt avtal.

· ”Finders fee”

Kund har inte lyckats hitta kandidat till specifikt uppdrag. (visstid alt. tillsv) Vi bistår med förmedling av kandidat. Engångsbelopp om avtal sluts.

· ”Blind date”

Kunden ges möjlighet att träffa utvalda kandidaterna på ett mer avslappnat sätt där kunden ges möjlighet att ”känna efter lite grann” kring om kandidaterna är aktuella. Detta sker innan formell ansökan gjorts.

· Interimchef under rekryteringsprocessen

Ibland uppstår en vakans innan ny chef är på plats. Te Crea Care kan då erbjuda en tillfällig lösning i form av en erfaren konsultchef som går in som interimchef under rekryteringsprocessen. Förslagsvis på 50% om inte kunden har andra önskemål. Konsultchefen erhåller handledningsstöd från Te Crea Care under hela uppdraget.

· Interimchef för kortare eller längre uppdrag

Ibland uppstår det vakanser av olika skäl. Allt från rekryteringsvakans, organisationsförändring, sjukskrivning eller arbetsanhopning.

Oavhängigt behov har vi lösningen. Vi erbjuder våra kunder möjlighet att hyra in en chef för både längre och kortare perioder. Vår rekryteringsprocess är noggrann och gedigen, allt för att de konsulter som presenteras ska ha bästa tänkbara möjligheter för att lyckas i sitt uppdrag. Chefskonsulten erhåller internt stöd från oss på TCC i form av handledning och coachning.

· Handledning till nyrekryterad chef 3–6 ggr

Handledning till nyanställd chef som en del av dennes introduktion (så kallad onboarding).

· Coaching/Handledning till 3–6

Handledning till chefer och medarbetare.

· Triadcoachning-3-partshandledning

Det har visat sig vara givande för chefen som har handledning att göra det tillsammans med en annan chef för att få bättre möjlighet till perspektivväxling. Handledning sker med 2 chefer och en handledare från Te Crea Care.

Då skickar du in ditt CV till socionom@tecreacare.com

CV bör innehålla:

· Namn

· Födelsedatum

· Adress

· E-post

· Mobilnummer

· Utbildning

· Yrkeserfarenhet

· Språkkunskaper

Har du några funderingar så är det bara att ringa vår chefsrekryterare på tel.  0730-415820

Spontanansökan