Te Crea Care försöker ha ett öppet och fördomsfritt förhållningssätt för att vara innovativa i förbättringen av miljöarbetet.

Miljöledningssystemet är integrerat med kvalitetssystemet i så stor utsträckning som möjligt. I vårt dagliga arbete väger vi alltid in miljöhänsyn där det är möjligt för att bidra i den utsträckning vi kan till ett hållbart samhälle

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
 • Vi har rutiner för att säkerställa att vi uppfyller våra kunders miljömål samt gällande lagstiftning.
 • Vi använder system för digital signering för att minska pappersförbrukningen.
 • Inom bemanning är en av de största miljöpåverkande faktorerna transport till våra kunder runt om i landet. I så stor utsträckning som möjligt försöker vi bemanna lokalt.
 • Vi strävar efter att nyttja kollektivtrafik.
 • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning genom minskande pappersförbrukning.
 • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna.
 • Vi ställer miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
 • Om vi behöver hyra bil är miljöbil ett krav.
 • Möten genomförs digitalt i en ökande grad.
 • Vi återvinner, sopsorterar och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
 • Miljöarbetet sammanställs årligen i både kvantitativa och kvalitativa termer vilket ligger till grund för kommande mål.