Kvalitetspolicy för Te Crea Care AB

Vi har ett öppet företagsklimat där vi kontinuerligt arbetar för att förbättra vår verksamhet – att bemanna vård- och omsorgspersonal. Det gör vi genom att arbeta med förbättringsområden och följa upp vårt kvalitetsarbete. Verksamheten styrs och följs upp i ledningssystemet vilket gör att vi uppfyller legala krav och föreskrifter. Avvikelsehanteringen används aktivt för verksamhetsutveckling och vi arbetar för en tydlighet med systematisk dokumentation.

Vårt dagliga arbete genomsyras av våra värderingar;

Kvalitet

Det som är vägledande i vårt dagliga arbete är att förstå kundernas behov och matcha det med konsulternas kompetens och önskemål så bra som möjligt. Vi har ett långsiktigt perspektiv för att kunna bemanna med kontinuitet. Medarbetarna ska ha en utvecklande och respektfull arbetsplats.

 

Engagemang

Vi bryr oss om att våra konsulter ska få uppdrag enligt deras önskemål, att kunderna ska erbjudas personal som stämmer så bra som möjligt med deras behov. Vår uppgift är att prioritera vår tid så meningsfullt som möjligt. Vi utvecklar våra medarbetare utifrån var och ens behov och uppmuntrar till lärande, därför har vi en kontinuerlig kompetensutveckling.

 

Ansvar

Vi har en företagskultur där vi tar ansvar och är stolta över vår verksamhet. Vi arbetar proaktivt för en tydlighet som underlättar för konsulter, kunder och medarbetare. Vi tar ett delat arbetsmiljöansvar med våra kunder och stöttar våra konsulter. Chefer ser och tar ansvar för att verksamheten ska vara trygg.

 

Lyhördhet

Te Crea Care finns för våra konsulter och kunder och är lyhörda för åsikter och önskemål som är viktiga för var och en. Tillsammans skapar vi en bättre verksamhet.